Reklamacja.

  1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady Towarów.
  2. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Obsługa Klienta”, lub wysyłając opis i szczegółową dokumentację fotograficzną reklamowanego Towaru na adres poczty internetowej Sprzedającego bok@felgi4u.pl
  3. Sprzedający rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
  4. W szczególnych przypadkach, a zwłaszcza gdy proces reklamacji wymaga powołania dodatkowej opinii biegłego, lub przetransportowania Towaru do producenta, termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedający poinformuje Kupującego.