Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134.) Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu odstąpienia od umowy należy liczyć od dnia dostarczenia Towaru na adres wskazany przez Kupującego.
 3. Konsument może wykonać wskazane w pkt. 1 powyżej prawo odstąpienia od umowy, wysyłając formularz odstąpienia od umowy na adres poczty elektronicznej Sprzedającego bok@felgi4u.pl
 4. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu oraz w zakładce „Obsługa Klienta” w Sklepie Internetowym.
 5. Koszt zwrotu Towaru ponosi Konsument.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.
 7. Płatności zostaną zwrócone przez Sprzedającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia odstąpienia od umowy, na konto bankowe wskazane przez Konsumenta.
 8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedający ma prawo obciążyć Konsumenta dodatkowymi kosztami w przypadku stwierdzenia pogorszenia cech pierwotnych Towaru.
 10. Kupującemu nie będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku Towarów posiadających indywidualne cechy, wykonanych na indywidualne zamówienie Kupującego, dotyczy to zwłaszcza felg kutych.